Kanditatuur bestuursorgaan

Het einde van de huidige legislatuur van het bestuursorgaan nadert.

In februari 2023 zijn er verkiezingen voor het bestuursorgaan dat zal zetelen vanaf 1mei 2023 t.e.m. 30 april 2027.
Het huidige bestuursorgaan heeft de volgende functies open verklaard.

Voorzitter : 1

Bestuurders : 4

De kandidaturen kunnen enkel digitaal ingediend worden op het e-mailadres
thomas.thys@telenet.be en dit van 6 december 2022 t.e.m. 20 december 2022.

De kandidaten moeten een C.V. bijvoegen bij hun kandidatuur voegen.

Enkel geldige en tijdige kandidaturen die voldoen aan de vereisten van de statuten kunnen op de stembrieven worden vermeld.