V.J.J.F. - Stijl DE WIT vzw

Welkom op onze website! 

Onze missie is Ju-Jitsu clubs  te verbinden en samen te brengen met een gemeenschappelijk programma voor zwarte gordels volgens de wijze die ons gedoceerd is door O-Senseï August De Wit.

 Nieuws

Openstelling kandidaturen Technische Commissie

Het bestuursorgaan heeft een éénparig besluit genomen op 5 juni laatstleden om de termijn om kandidaturen voor de leden van de Technische Commissie- de Assistent(en) Technisch Directeur - Technisch Directeur in te dienen open te stellen van 9 juni 2023 tot en met 23 juni 2023.

De kandidaturen dienen per elektronische post verzonden te worden naar werner@dplex.be.


Conform het intern reglement worden de volgende voorwaarden gesteld:

Art. 20 : 

Om benoemd te kunnen worden in de technische commissie van de V.J.J.F. – stijl DE WIT, moeten de kandidaten aan de volgende

voorwaarden voldoen :

- lid zijn van een club die aangesloten is bij de V.J.J.F. - stijl DE WIT;

- minimum houder zijn van de zwarte gordel derde dan;

- geslaagd zijn voor het examen van de cursus instructeur of van initiator Ju-Jitsu bij Sport Vlaanderen;

- voldoende kennis hebben van al de bestaande federale programma’s van de V.J.J.F. – stijl DE WIT;


Art 30:

Om technisch directeur te kunnen worden moet men minstens 4 jaar lid zijn van de technische commissie en minimaal 6 deDan zijn. 

De kandidaat technisch directeur moet bij zijn aanvraag een beleidsplan voegen waarvan de inhoud door het bestuursorgaan wordt bepaald. 

Om assistent technisch directeur te kunnenworden moet met minstens 2 jaar lid zijn van de technische commissie.

 

U gelieve bij het indienen van uw kandidatuur eveneens aan te duiden of u naast lidmaatschap van de Technische Commissie eveneens de functie van Assistent Technisch Directeur of Technisch Directeur ambieert.